Fiskevatten

Sturefiskarna arrenderar fisket i tre sjöar och Ån inom Arboga kommun. Sundsjön
Sirsjön, Tjurlången och Arboga ån.
Fiskekort kan köpas:  Zoo- butiken på Järntorget
.                                 Rasta vi Ekbacken (ÖB rondellen)
                                  Munkens Bensin och Livs, Kapellgatan 26
                                  Turistbyrån, Centrumleden 6  
För uthyrning av tävlingsvatten ansvarar Jan- Olov Lööw tele. 0589-14653, 0730-870866
I medlemskapet ingår fritt fiske i Tjurlången och Sirsjön. Ej medlem dagkort 50:-