Sik                 
                                   
 
      tillbaka

DATUM NAMN FÅNGSTPLATS VIKT %
       
04-04-09 Ingvar Berglind Vemån  2.570 102,8

 

                                                                tillbaka