Arboga Ån

Sturefiskarna arrenderar fisket i ån inom Arboga kommun.
För uthyrning av tävlingsvatten ansvarar Jan- Olov Lööw tele. 0589-14653, 0730-870866

Fiskarter
Asp, abborre, braxen, björkna, färna, gädda, gös, id, lake, löja, mört, nors, regnbåge, ruda, sarv, sutare, ål och öring.

Fångstfärdig regnbåge utsätts kontinuerligt maj- september.

Fiskeregler
Fiskegränserna
Höjenbron (uppströms) till Östrabron vid båtklubben ( rondellen vid ÖB ).

Fiskeförbud
Fiskeförbud på norra sidan vid Villagatsbadet.
Fiskeförbud på norra sidan mellan Västerbron och Strömsnäsbron. Den sidan där kyrkogården är belägen.
Det råder fiskeförbud från samtliga broar.
Förbud mot bottenmete nedströms Herrgårdsbron ( hamnbassängen ) april, maj och juni.
Fiskeförbud uppströms från Västerbron till Höjens dammar, det gäller alltså allt vatten kring både Grindberga och Höjen.
Förbudet gäller 15.e september tom 31.a december på grund av öringlek.

Endast 1 spö per kort.
Max 2 st laxartade fiskar per dag och kort.
Max 3 st gösar/dygn.

Minimimått
Gös 45 cm, Öring 50 cm.
All fisk understigande minimimått skall återutsättas. Död som levande.
Handskas varsamt med fisken för att åsamka den så liten skada som möjligt.

Fredningstider
Asp 1 april – 31 maj
Öring 15 september – 31 december
Ål hela året

Medlemsavgifter 2023

Herr, Dam 200:-
Juniorer 100:-

Fiskekortsavgifter 2023

Årskort vuxen 400:-
Årskort 8-16 år 200:-

Medlemmar i Sturefiskarna får rabatt på årskort i ån.
Vuxna 50:- och ungdom 25:-

Dagkort 160:-

Det går även att köpa dagkort på plats via swish vid Sundsjön och Tjurlången.

Fiskekort kan köpas:

Arboga Häst & Hund
Munkens Bensin och Livs QSTAR, Kapellgatan 26 Arboga
Köping Zoo, Nygatan 5 Köping

Kan ENDAST betalas kontant eller med swish på våra försäljningsställen.