Norsylingen

”Norsylingen” är en aktivitet som har traditioner som går lång tillbaka i tiden. Enligt gammalt lokalt språkbruk är en yling en kall vind, gärna med snöinslag, som kan uppträda i mitten/slutet av april månad.

I Arboga har man sedan lång tid tillbaka kopplat ihop detta med att norsfisken vid denna tid går upp i Arbogaån för att leka, men stoppas vid hamnbron som utgör det sista vandringshindret.

Fisket bedrivs årlig med håvbåtar i hamnbassängen och lockar alltid ett stort intresse från stadens invånare eftersom man säger ”med norsen kommer våren”. Denna form av fiske kan enbart ses vid ett fåtal platser i Sverige.

Norsen, som är en laxfisk, finns på många andra ställen i landet och går även under andra namn som te x slom i Värmland.

Sturefiskarna har de senaste åren arrangerat en aktivitet som vi kallar norsylingen. Vid detta tillfälle serveras bland annat nyfångad halstrad nors vid kajkanten. Detta arrangemang brukar bli en riktig folkfest med många deltagare från när och fjärran.

Förutom nors kommer det att finnas kaffeservering, lotteri, fiskdamm för barn m m. Dessutom kommer en lokal orkester att svara för musikunderhållning.

Ytterligare information, kontakta
Jocke Glimsholt

Tele 070-24 37 420