Ny åldersindelning Pimpel 2023

Yngre junior0-13 år-2010
Äldre junior14-17 år2009-2006
Senior18-53 år2005-1970
Veteran54-67 år1971-1956
Äldre Veteran68 och äldre1955-